Phụ Kiện Máy
là công tắc phát tia rời của máy X-quang.
1.000.000 VNĐ
Máy gây mê hãng infnium (ADS II)
Liên hệ
Hãng infinium
Liên hệ
Máy x quang MSHF (Control X)
Liên hệ
Máy x quang conrad (control x)
Liên hệ
Phụ kiện máy giúp thở servo
Liên hệ