Cảm biến SPO2 BCI
Cảm biến SPO2 BCI dùng một lần
1.000.000 VNĐ
Cáp SPO2 BCI dùng với cáp nối dài
1.000.000 VNĐ
Cáp nối dài BCI®
1.000.000 VNĐ
Cáp SPO2 chuẩn BCI®
1.000.000 VNĐ
Cáp SPO2 chuẩn BCI®
1.000.000 VNĐ