Cảm biến SPO2 Biolight
Cáp nối dài cho monitor Biolight
1.000.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ