Công tắc phát tia máy X-quang Control-x
là công tắc phát tia rời của máy X-quang.
1.000.000 VNĐ