Đo đường huyết
Máy đo đường huyết
Liên hệ
Bao que test và kim lấy máu
449.000 VNĐ
Máy đo đường huyết cầm tay AC-300
1.450.000 VNĐ