Đo huyết áp không xâm lấn
Máy đo huyết áp không xâm lấn, đo bắp tay
1.000.000 VNĐ
Bao đo huyết áp
Liên hệ
Bao đo huyết áp
150.000 VNĐ