Chụp X - Quang
là công tắc phát tia rời của máy X-quang.
1.200.000 VNĐ
Máy x quang MSHF (Control X)
Liên hệ
Máy x quang conrad (control x)
Liên hệ