Hỗ trợ trực tuyến

  • Mr Dương Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0367272587 - 0906788248

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 19
  • Ngày hôm nay: 54
  • Ngày hôm qua: 231
  • Tuần hiện tại: 985
  • Tháng hiện tại: 7423
  • Tổng lượt truy cập: 1111729
Cảm biến oxy cho các loại máy giúp thở và máy gây mê giúp thở

ABC

HÌNH ẢNH TƯƠNG THÍCH
Draeher , Envitec.....

MODEL M-01

Analytical Industriex (PRS-11-915)

City Technologies (MOX-6)

Draeger Cells(6803290)

Envitec Cells (OOM101)

GE-Datex-Ohmeda Cells (0237-2034-700)

GE-DatexOhmeda Instrum (Excel 210-7800, Excel 7800,

Modulus 7800,4700 Oxicap, 510, 051,205, 125, 5140, 5200, 5250,

5250RMG, 5400, 7200, 7800, 7810 Vent, S5172802)

Hamilton Cells (HM-10)

Hudson-RCI Cells (5556)

Maxtec (MAX-1)

MSA Cells (655264, 655263)

Nuova (E-15/0)

Teledyne Cells (R-15)

Teledyne Instruments(#C-41131)

Viamed (R-15)

 Draeger, GE, Envitec

MODEL M-02

Analytical Industries (PSR-11-915-2)

Draeger Cells (6850645, 6803290)

Envitec Cells (OOM101)

Draeger Instruments (Narkomed1A,2, 2B, 3, 4, 6000, Babylog 8000,

SA2 Anaesthesia Mach, Evita, Evita 2, Evita 4, Evita 2 Dura, Fabius,

Fabius GS, Oxydig, Oxycom 100 D, PM8030, I-8000, Incubator 8000IC, Anemone)

Envitec Cells (OOM201)

GE-Datex-Ohmeda Cells (6051-000-224)

Hamilton Cells (HM-14, HM-13)

Hudson-RCI Cells (557, V-14)

Maxtec(MAX-11)

MSA Cells(655263, 655264)

Nuova (E-15/2)

Teledyne Cells (R-23MED)

Teledyne Instruments (#C-61339)

Viamed (R-23V)

 Envitec, GE Datex, Hamilton, Maxtec

MODEL M-04

Envitec Cells (OOM-1)

GE Datex-Engstrom (Elvira, Erica)

GE-Datex - Ohmeda Cells (6051-0000-217)

Hamilton Cells (HM-11)

Hubson-RCI Cells (5567, V-11)

Maxtec (MAX-13)

MSA Cells (406931)

MSA Instruments (Mini-OxI - III)

Nuova (E-17/J)

Taema Instruments (Eole, Cesar)

Teledyne Instruments (#B 62321)

Viamed (R-41V)

 City Technologies (Mox-4), Envitec Cells (OMM105), Hamilton

MODEL M-07

Analytical Industries (PRS-11-77)

City Technologies (MOX-4)

Envitec Cells (OOM105)

GE-Datex-Ohmeda Cells (6051-0000-219)

Hamilton Cells (HM-03)

Hudson-RCI Cells (5558, V-03)

Maxtec (MAX-17)

MSA Cells (804674)

Nuova (E-77/0)

Teledyne Instruments (TED 60T, TED 191T, TED 200T, TED 200T7)

Viamed (T-7)

 

 

 City Technology (MOX-1), Envitec cells (OOM-2S), GE -Datex, Hamilton

MODEL M-12

Anylytical Industries (PSR-11-917)

City Technologies (MOX-1)

Envitec Cells (OOM-102)

GE-DatexOhmeda Instrum (Centiva S/5)

Hamilton Cells (HM-12)

Hamilton Instruments (Galileo, Raphael, Arabella, Multinex Analys)

Hudson -RCI Cells (5566, V-12)

Maxtec (MAX-12A)

Nuova (E-17/A2)

Taema Instruments (Cesar (new))

Teledyne Cells (R-22MED)

Viamed (R-22Med)

CẢM BIẾN OXY CHO MÁY GIÚP THỞ SERVO-I SERVO-S

Cảm biến oxy cho máy giúp thở servo-i , servo-s

cảm biến oxy cho máy giúp thở servo-i servo-s

Cảm biến oxy cho máy giúp thở servo-i , servo-s