VENTURI MASK
Trước tiên, ta sẽ tìm hiểu một tí về hiệu ứng Venturi (Venturi effect)
Đây là một hệ quả của định luật Bernoulli, nhìn vào hình ta thấy, những nơi dòng chảy có vận tốc thấp thì áp suất nơi đó cao, ngược lại nơi dòng chảy có vận tốc cao thì áp suất nơi đó thấp.


Dựa vào hiệu ứng đó người ta chế tạo ra Venturi mask. Venturi mask là một thiết bị dùng để cung cấp oxy cho bệnh nhân theo nồng độ xác định. Cấu tạo của nó bao gồm: một ống phụt nối với nguồn oxy, buồng trộn khí, mặt nạ. 

 
Cơ chế hoạt động của Venturi mask như sau: dòng khí sẽ từ nguồn oxy (oxy 100%) theo ống phụt vào buồng trộn khí, do vận tốc khá lớn nên theo hiệu ứng Venturi, nơi này áp suất sẽ thấp, dẫn đến dòng khí trời từ bên ngoài bị hút vào theo. 
Chỉ cần điều chỉnh khe hở chỗ dòng khí trời vào, ta sẽ có được oxy nồng độ nhất định. Do đó có nhiều loại đầu tương ứng nhiều loại khe hở khác nhau. Cụ thể như sau: xanh nước biển = 24%; trắng = 28%; cam = 31%; vàng = 35%; đỏ = 40%; xanh lá cây = 60% (ở Mỹ). 

Các bạn có thể tính tỉ lệ khí trời/oxy = (100 - FiO2)/(FiO2-21)
Ví dụ: bạn gắn đầu màu đỏ (40%) và thở oxy 9l/phút, ta sẽ tính được tỉ lệ khí trời/oxy=(100-40)/(40-21)=60/19=3/1
Như vậy 1 thể tích oxy 100% sẽ "lôi cuốn" thêm 3 thể tích khí trời nữa, vậy vận tốc dòng khí đã trộn là (3+1)x9=36l/phút
Qua cách tính như trên ta có thể thấy, tăng tốc độ dòng oxy vào không có nghĩa là làm tăng nồng độ oxy.
Các bạn sẽ hiểu rất rõ về Venturi mask sau khi xem xong : http://www.youtube.com/watch?v=zdIXQVVuLs4